ZARZĄD NASZE CELE KRONIKA STATUT OFERTA KONTAKT ODDZIAŁY

 

Zapraszamy na szkolenie podstawowe w zakresie naturalnego rozpoznawania płodności. Przedmiotem szkolenia jest poznanie i praktyczne wykorzystanie Metody Owulacji Billingsa (MOB).
Szkolenie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych poznaniem „języka ciała”
w obszarze płodności mężczyzny i kobiety, oraz zainteresowane zrozumieniem własnej kobiecości i męskości ze szczególnym  uwzględnieniem fizjologii prokreacji. Ta wiedza stwarza szanse na odpowiedzialne przeżywanie własnej płciowości oraz macierzyństwa i ojcostwa. Stwarza także nieocenioną możliwość budowania dojrzałego związku małżeńskiego w oparciu o wzajemny szacunek, wolność i odpowiedzialność za powoływanie do życia dzieci. MOB dostarcza także wiedzy niezbędnej do zrozumienia funkcjonowania własnego organizmu w aspekcie zdrowotnym.

Szkolenie podstawowe obejmuje 2 popołudniowe, 3 godzinne spotkania (z przerwą na kawę lub herbatę). W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci drukowanej oraz pomoce audiowizualne.

Zgłoszenia na szkolenie w Katowicach i w Rybniku proszę wysłać na adres:
                                  tor.katowice@tor.org.pl z dopiskiem MOB - szkolenie.

Koszt szkolenia: bezpłatne
Koszt materiałów szkoleniowych i pomocy audiowizualnych: 60 - 90 zł.

Datę i miejsce szkolenia podamy zainteresowanym po skompletowaniu 8-12 osobowych grup szkoleniowych.
 

Osoby zainteresowane szkoleniem zaawansowanym w zakresie MOB uzyskają wiedzę o  sposobach interpretowania nietypowych objawów płodności, praktycznego rozwiązywania problemów związanych z okresem menopauzy i odstawieniem antykoncepcji hormonalnej. Po szkoleniu zaawansowanym będzie można przystąpić do konsultacji specjalistycznych umożliwiających złożenie egzaminu i w dalszej kolejności uzyskanie tytułu nauczyciela Metody Owulacji Billingsa.

Prowadzący: dyplomowany nauczyciel MOB - Kazimierz Trojan


Animacje zobaczysz pod adresem:

http://www.woomb.org/animation_pl.html