Raport z Chin

Dr Evelyn Billings        
Luty 2004
 

W 1985 roku Dr John Billings dowiedział się o ogromnych problemach Chin w dziedzinie regulacji płodności. Głównym powodem zaniepokojenia rządu był szybki wzrost liczebności populacji pomimo wprowadzenia drastycznych programów  przymusowych sterylizacji i aborcji. Dr. John Billings zwrócił się do władz ChRL z propozycją odwiedzenia Chin i przedstawieniu Metody Owulacji Billingsa. Przedtem rząd Chińskiej Republiki Ludowej badał za pośrednictwem światowej Organizacji Zdrowia dostępność efektywnej metody naturalnej i wybrał MOB jako najlepszą opcję pomimo zdecydowanej opozycji części miejscowych decydentów.
 

W 1986 roku Rząd Chin przyjął naszą propozycję odwiedzin i tam po raz pierwszy rozmawialiśmy z grupą członków Państwowej Komisji Planowania Rodziny w Chinach, która jest odpowiedzialna za program ogólnokrajowy. Otrzymaliśmy zgodę na realizację naszego programu w prowincjach: Beijing, Shanghai i Nanjing. Podczas naszej pierwszej wizyty w Szanghaju poznaliśmy Pana Qian Shao-Zhena, bardzo wysoko cenionego w swojej specjalizacji androloga, który po zakończeniu naszej prezentacji powiedział: „Ta metoda byłaby dobra dla Chin. Chciałbym Wam pomóc”. Tak zaczęła się nasza bliska i owocna współpraca, która wciąż rozkwita, a bez której nie było by osiągniętego sukcesu. Według jego oceny - wielkiego miłośnika swoich rodaków - ówczesny program regulacji płodności nie służył Chinom.
 

Opatrznościowo w Caritas w Hong Kongu znaleźliśmy grupę kompetentnych i entuzjastycznie nastawionych młodych Chinek, które biegle władały mandaryńskim, kantońskim i paroma innymi chińskimi dialektami. Błyskawicznie nauczyły się zasad MOB i jako tłumaczki wiele wniosły do naszych wykładów pokazując autentyczną troskę o rdzenne chińskie kobiety. Były też w stanie w odpowiednim czasie założyć centra nauczania MOB, które odwiedziliśmy w Hong Kongu oraz na okolicznych terenach, włącznie z portugalskim Mancau.
 

Przez następnych dziewięć lat odpowiedzieliśmy na kilka zaproszeń na zorganizowane przez Profesora Qian konferencje związane z płodnością i andrologią, jednocześnie wykorzystując czas na utworzenie centrów MOB w Nanjing i okolicznych okręgach. Słuchaczami konferencji były głównie lekarki o specjalizacji ginekologicznej. W Kunming, stolicy prowincji Yunnan, spośród tamtejszej ludności górskiej duże zainteresowanie programem wykazali lekarze, więc kiedy po latach wróciliśmy tam, widać było owoce ich pracy wśród tej biednej społeczności. Od tego czasu podróżowaliśmy tam średnio dwa razy w roku wspólnie z dwoma wykwalifikowanymi nauczycielami, gdzie zawsze głównym nauczycielem była Pani Marie Marshall.
 

W 1995 roku otrzymaliśmy od rządu australijskiego grant na sfinansowania 3-letniego projektu w prowincji Anhui i przemierzyliśmy około 4.000 km odwiedzając prawie wszystkie regiony w tej prowincji. To przede wszystkim w wyniku tej pracy Metoda Owulacji dotarła do niemal każdego zakątka Chin włącznie z terenami przemysłowymi, rolniczymi oraz tymi, o mniejszym znaczeniu.

Ten Program wciąż działa. Wyszkoliliśmy 1,871 nauczycieli prowadzących, którzy byli odpowiedzialni za wyszkolenie 48,449 chińskich nauczycieli. Te dane pochodzą z 31 grudnia 2003 roku.
 

W tym czasie zostały rozwinięte ważne udoskonalenia technik nauczania oraz wszechstronne materiały dydaktyczne. Dokonano tłumaczeń na język chiński. Obecnie MOB jest stosowana przez ponad 3 645 600 płodnych par. Ogólny wskaźnik skuteczności wynosi ok. 99%. Z 48 267 par (mających problemy z poczęciem dziecka) stosujących MOB 15 640 doczekało się potomstwa. Rząd życzy każdej parze posiadania dziecka i więcej niż jednego, ale pod pewnymi warunkami, co dotyczy np. ubogich mniejszości. Te dane pochodzą z kompletnej dokumentacji z centrów MOB. Ponad to, MOB stosowana jest przez więcej osób niż te, które są zarejestrowane w dokumentacji i w tej chwili MOB jest jedną z głównych metod regulacji płodności wybieranych przez Chińczyków.
 

Sami Chińczycy przeprowadzili jednoroczny, wyrywkowy test porównawczy skuteczności MOB oraz wkładki domacicznej „copper T”. Ta ostatnia metoda jest najpowszechniej stosowana w Chinach. I tak, 1556 płodnych kobiet pochodzących z grup o różnym wykształceniu zostało podzielonych na dwie grupy, z których jedna stosowała MOB a druga wkładkę domaciczną. W wyniku badań okazało się, iż zarówno wskaźniki zachodzenia w ciążę oraz zaprzestania stosowania, w wypadku MOB są dużo niższe niż w przypadku wkładki (IUD). Spośród stosujących IUD ciąża, wydalenie wkładki, krwotok i ból, doprowadziły do zaprzestania stosowania metody w 65 przypadkach z ogólnej liczby 662. W grupie stosującej BOM na 992 przypadków wystąpiło 5 ciąż, które wynikały z braku dostatecznego przygotowania do stosowania metody. Później zostało to poprawione i przyniosło sukces.
 

Ostatnie badania przeprowadzone na wszystkich terenach gdzie nauczana jest MOB pokazują bardzo zadowalający, 7-krotny spadek wskaźnika dokonywania aborcji, wynoszący w tej chwili 0,61%, w porównaniu z 4,06% tam, gdzie MOB nie została jeszcze wprowadzona.
 

Na samym początku programu edukacji w Chinach byliśmy pytani: “Co macie do powiedzenia w sprawie ciąż?”. Daliśmy zapewnienie, iż „aborcja nie jest elementem MOB”. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że musimy nauczać dobrze, aby uniknąć ciąż, które zostałyby przerwane. Na szczęście nauczyciele z Australii byli świetni, a szacunek i miłość ze strony ludzi były dla nich inspirujące. Chińscy nauczyciele niezwykle serdecznie dali wyraz przekonaniu o skuteczności rzetelnie naukowo sprawdzonej metody i są bardzo sumienni oraz skrupulatni.
 

Wszyscy, którzy wspierali to dzieło finansowo i modlitewnie są bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników. Jesteśmy im ogromnie wdzięczni za okazane wsparcie.
 

Ponieważ szacuje się, iż w Chinach jest około 300 milionów płodnych kobiet, dlatego wciąż jest wiele do zrobienia. Pierwszy krok, czyli uzyskanie przychylności rządu dla MOB został osiągnięty z sukcesem i zaowocował pewnym wsparciem finansowym dla programu.
 

Nadchodzi moment, kiedy Chińczycy przejmą całą tę pracę. Są przygotowani do działania autonomicznego, jednak jest wskazane, aby oferować im pomoc doradczą, szczególnie w szkoleniu lekarzy oraz zapewnianiu  przynajmniej przez jakiś czas, autentycznych materiałów edukacyjnych.

 

Evelyn Billings

 

 

Tłumaczenie: Kazimierz Trojan

Źródło: http://www.woomb.org/bom/chinareport.html