Nauczanie Metody Owulacji Billingsa

Instruktaż podstawowy

 

 

1.     Fakty dotyczące płodności

 

Owulacja (uwolnienie jednego lub więcej jaj z jajnika) występuje w obrębie 24 godzin i tylko jednokrotnie w cyklu menstruacyjnym.

 

Pierwszy dzień krwawienia menstruacyjnego jest pierwszym dniem cyklu.

 

Przedział czasowy między 1 dniem cyklu i owulacją może się zmieniać.

 

Przedział czasowy od owulacji do menstruacji wynosi około 2 tygodni.

 

Owulacja może wystąpić wcześniej w krótkim cyklu i później w cyklu długim.

 

Obserwowanie objawu śluzu szyjkowego daje informację o byciu potencjalnie płodną lub niepłodną na podstawie codziennych obserwacji.

 

Wzorce płodności i niepłodności w okresie poprzedzającym owulację dla każdej kobiety są różne.

 

Po uwolnieniu z jajnika, jajo żyje przez 12 – 24 godzin, jeśli nie zostanie zapłodnione.

 

Plemniki potrzebują odpowiedniego śluzu szyjkowego by przeżyć i dotrzeć do jaja w jajowodzie.

 

Plemniki mogą żyć przez 3-5 dni w odpowiednim śluzie szyjkowym. W okresach niepłodności przeżyją w pochwie tylko godzinę lub dwie.

 

 

 

 

2.     Fizjologia kobiety

 

 

Jajnik uwalnia jajo w czasie owulacji.

 

Szyjka macicy wytwarza różne rodzaje śluzu.

 

Srom wyczuwa śluz i w sromie śluz można obserwować.

 

 

 

 

3.    Szyjka macicy

 

 

Szyjka macicy jest wąskim kanałem między pochwą i jamą macicy. Zachowania szyjki są pod silnym wpływem hormonów jajnikowych; estrogenów i progesteronu.

 

W szyjce macicy znajdują się setki krypt (zagłębień) wydzielających różne rodzaje śluzu. Pewne rodzaje śluzu są lepkie i zamykają szyjkę na oddziaływania zewnętrzne.

 

Inne rodzaje śluzu są bardziej płynne. Gdy poziomy estrogenów rosną krypty wydzielają płynne rodzaje śluzu. To umożliwia plemnikom poruszanie się w kierunku jajowodów gdzie jeden z nich może zapłodnić jajo w czasie owulacji.

 

Śluz szyjkowy dostaje się do sromu, gdzie powoduje różne odczucia i można obserwować jego charakterystyczne cechy.

.

 

 

 

 

4.     Cykl

 

 

Owulacja – uwolnienie przez jajnik jaja – występuje tylko w jednym dniu w cyklu nawet wtedy, gdy zostanie uwolnione
                             więcej niż jedno jajo.

 

Menstruacja następuje około 2 tygodni po owulacji, kiedy nie ma ciąży. Zwykle czas między owulacją i następną menstruacją nie zmienia się w znaczący sposób.

 

Okres czasu od początku menstruacji aż do owulacji może się zmieniać. Owulacja jest często opóźniona w okresach stresu, w czasie karmienia piersią i w czasie poprzedzającym menopauzę.

 

Dni w obrębie owulacji stanowią płodny czas cyklu. Po obumarciu jaja okres czasu aż do następnej menstruacji jest
                            niepłodny.

 

Czas między menstruacją i owulacją może być krótki lub długi. W oparciu o codzienne obserwacje możliwe jest określenie czy rozpoczęły się płodne dni związane z owulacją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Metoda Owulacji Billingsa

 

 

Metoda Owulacji Billingsa (MOB) jest sposobem naturalnego rozpoznawania płodności.

 

MOB jest całkowicie oparta na objawach płodności i niepłodności zauważalnych w sromie. Nie używa ona żadnej formy liczenia pochodzącego z metody kalendarzowej, mierzenia temperatury, tabletek lub innych urządzeń.

 

Są cztery proste reguły Metody Owulacji Billingsa, które są stosowane przez małżonków zarówno dla osiągnięcia jak
                             i uniknięcia ciąży.

 

Trzy reguły (Reguły Wczesnych Dni) stosuj aż do czasu owulacji, kiedy zostanie rozpoznany dzień szczytu płodności. Czwarta reguła (Reguła Szczytu) jest stosowana gdy został rozpoznany Dzień Szczytu.

 

MOB ma zastosowanie od pierwszej miesiączki do menopauzy, w okresach karmienia piersią, po leczeniu hormonalnym i gdy wystąpiły cykle nieregularne. Jest stosowana do osiągnięcia i unikania ciąży. MOB udowodniła swoją przydatność w zajściu w ciążę dla małżeństw o niskiej płodności i powinna być pierwszą możliwością wyboru w przypadkach pozornej niepłodności.  

 

Stosowanie Metody Owulacji Billingsa nie jest możliwe razem z mechanicznymi i chemicznymi środkami antykoncepcyjnymi, w wieku szkolnym oraz  w celu tzw. planowanego rodzicielstwa.

 

Preparaty hormonalne takie, jak zawarte w tabletkach antykoncepcyjnych i implanty do sterowania płodnością regulują poziomy hormonów i wpływają na funkcjonowanie szyjki macicy, zakłócając tym samym naturalne objawy płodności. Po zaprzestaniu stosowania tych preparatów odzyskanie naturalnych objawów płodności może trochę potrwać.

 

 

6.    Reguły Metody

 

 

Reguły Wczesnych Dni (reguły dla fazy przed-owulacyjnej):

 

            Reguła 1 – unikaj współżycia w dniach obfitego krwawienia menstruacyjnego.

[Owulacja może wystąpić w cyklu bardzo wcześnie i krwawienie menstruacyjne może przysłonić śluz.]

 

Reguła 2 – w naprzemienne wieczory możliwe jest współżycie gdy dni te rozpoznano jako niepłodne. (Podstawowy Model Niepłodności (PMN))

[W czasie PMN do współżycia rekomendowane są wieczory ponieważ do odczucia obecności śluzu w sromie kobieta przez kilka godzin powinna zajmować pozycję pionową. W następnym dniu po współżyciu płyn nasienny może przysłonić śluz. Ważnym jest by przez unikanie współżycia dzień po dniu dać czas na zaniknięcie płynu nasiennego i potwierdzenie, że PMN jest stale obecny.]

 

Reguła 3 – Unikaj współżycia w każdym dniu pojawienia się wydzieliny lub krwawienia, które przerywa Podstawowy Model Niepłodności. Odczekaj 3 następne dni na powrót Podstawowego Modelu Niepłodności zanim wznowisz współżycie wieczorem czwartego dnia. Następnie jest kontynuowana Reguła.

[Czekanie umożliwi kobiecie również rozpoznanie Szczytu, w którym to przypadku użyje Reguły Szczytu; lub gdy zmiana jest przerwaniem PMN spowodowanym przez wzrost estrogenów, poziom hormonalny powróci do podstawowego niskiego poziomu i kobieta rozpozna powrót PMN. Przed wznowieniem współżycia odliczy 3 dni umożliwiając hormonom ustabilizowanie się i wznowi stosowanie 2 Reguły czesnych Dni.]

 

Reguła Szczytu:

 

Od czwartego dnia po Szczycie aż do końca cyklu współżycie jest możliwe każdego dnia i o każdej porze.

[Owulacja występuje w dniu Szczytu lub 1 albo 2 dni po Szczycie. Jajo będzie żyło przez 12-24 godzin, jeśli nie zostanie zapłodnione. Trzeci dzień po Szczycie jest czasem przydatności jaja. Od czwartego dnia po Szczycie aż do końca cyklu kobieta jest niepłodna i współżycie jest możliwe o każdej porze dnia.]

 

By zajść w ciążę

           

         Stosuj Reguły Wczesnych Dni.

 

         Powstrzymaj się od współżycia aż do wystąpienia odczucia śliskości.

Współżycie należy podejmować w czasie odczucia śliskości i przez jeden lub dwa dni po nim.

 

By odłożyć ciążę

           

         (a) Są stosowane Reguły Wczesnych Dni i

         (b) Reguła Szczytu.

 

7.    Podsumowanie

 

     Metoda Owulacji Billingsa polega na obserwowaniu wzorców;

Potencjalna Płodność jest rozpoznana przez zmieniający się, rozwijający się wzorzec o zmiennej długości

Niepłodność jest rozpoznana przez niezmienną naturę wzorca.

 

     Metoda Owulacji Billingsa jest naukowo uzasadniona i jest prosta w użyciu zarówno gdy zamiarem jest zajście w ciążę jak i jej uniknięcie.

 

     Staranne prowadzenie zapisu obserwacji i poprawne stosowanie 4 Reguł umożliwi małżonkom naturalne rozpoznanie
                            płodności
.

 

     Może być skutecznie stosowana we wszystkich okresach życia prokreacyjnego włącznie z kolejnymi porodami lub poronieniami samoistnymi, podczas karmienia piersią, przy zbliżaniu się do menopauzy lub gdy odstawiło się preparaty antykoncepcyjne, kiedy cykle są długie lub krótkie, regularne lub nieregularne.

 

     Niezależne, międzynarodowe badania wykazały, że Metoda Owulacji Billingsa w unikaniu ciąży posiada skuteczność wyższą niż 99%, gdy postępuje się zgodnie z jej wytycznymi..

 

     Najlepiej, gdy małżonkowie są zmotywowani i kochając się współpracują w osiąganiu wspólnego celu dla swej rodziny. Stosowanie Metody Billingsa dla unikania ciąży wymaga czekania bez współżycia w czasie płodnym. Metody Billingsa nie da się stosować w połączeniu z używaniem antykoncepcji mechanicznej, jak prezerwatywy lub praktykowaniem stosunków przerywanych. Takie praktyki przesłaniają zachowanie śluzu i uniemożliwiają prowadzenie dokładnych obserwacji.

 

     Jest rzeczą zupełnie naturalną, że stosowanie Metody Billingsa nie wywołuje żadnych niezdrowych skutków ubocznych, a co więcej, prowadzenie karty obserwacji uwidocznia stan zdrowia prokreacyjnego ostrzegając kobietę przy każdej nieprawidłowości, często zanim jeszcze pojawią się inne objawy. Dzięki temu kobieta będzie mogła szukać pomocy medycznej we wczesnym stanie choroby, gdy leczenie ma duże szanse powodzenia.

 

 

 

Dalsze informacje (do wyboru)

 

Jeśli masz ochotę możesz zajrzeć do poniższych linków wyszczególnionych poniżej lub poczekać, aż nabierzesz więcej doświadczenia w prowadzeniu własnych obserwacji. Zawsze możesz powrócić do tego punktu i skorzystać z tych linków.

 

Typical Ovarian Cycle (ilustracje)

(www.billings-ovulation-method.org.au/act/ovCycle/ocycle0.html)

Hormones and Ovulation (www.woomb.org/bom/hormones/index.html)

The Cervix. (www.woomb.org/bom/cervix/index.html)

The length of the Cycle. (www.woomb.org/bom/cycles/index.html)

Understanding the Billings Ovulation Method. (www.woomb.org/bom/lit/teach/index.html)

Observations, Charting and Rules (www.woomb.org/bom/rules/index.html)

Stamps and symbols. (www.woomb.org/bom/rules/chart.html)

Use of the Yellow Stamp, = symbol www.woomb.org/bom/rules/yellowStamp.html

Patterns of fertility and infertility. (www.woomb.org/bom/circdiag/index.html)

 

 

8.     Pierwsze kroki

 

 

Odczucia doznawane w sromie rozpoznajesz w czasie swoich codziennych czynności. Te odczucia jak i obserwacje wizualne zanotujesz w swej karcie obserwacji. Nie wykonuj żadnych wewnętrznych badań pochwy ani szyjki.

 

Od razu rozpocznij zapis obserwacji. W każdy wieczór zapisuj swoje objawy z całego dnia:

           

       1. odczucia w sromie

 

       2. każdą zauważoną wzrokiem zmianę wydzieliny

 

Stosuj krótkie opisy. W początkowym okresie prowadzenia zapisu obserwacji użyj jednego lub dwóch słów do opisania tego co czujesz i co widzisz.

 

Pierwszy okres zapisu obserwacji zwykle trwa od 2 do 4 tygodni. W tym czasie powinno się unikać współżycia by uniknąć pomyłki spowodowanej przez wydzielinę towarzyszącą kontaktom genitalnym.

 

 

Rozpocznij zapis obserwacji na karcie zamieszczonej na następnej stronie. Nie przejmuj się znaczkami lub symbolami pokazanymi na tej stronie.

 

 

Przykładowa karta obserwacji pokazuje zapis pierwszych 26 dni 30-dniowego cyklu.  

 

 

                                     © Ovulation Method Research and Reference Centre of Australia 2006

 

Osobista karta obserwacji